บริษัท รอแยลเฮ้าส์ จำกัด (สาขาบางแค)

http://www.bangkoksync.com

บริษัท รอแยลเฮ้าส์ จำกัด (สาขาบางแค)               

ชื่อ (Contact Name):ชัชรินทร์ เหนือทอง
ชื่อบริษัท (Company name):บริษัท รอแยลเฮ้าส์ จำกัด (สาขาบางแค)
ทีอยู่ (Address):919/1-2 แขวงบางแค
รหัสไปรษณีย์ (Postal):10160
จังหวัด:กรุงเทพมหานคร
เขต:บางแค
ประเทศ (Country):ไทย
โทรศัพท์ (Phone):02-801-1600-3,085-111-6159
แฟกซ์:02-801-1603
contact us

รายละเอียดบริษัท               

Expertise - เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง ทีมผู้เชี่ยวชาญรอแยลเฮ้าส์ประกอบด้วยวิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร และบุคลากรด้านการก่อสร้างผู้ชำนาญ การทุกตำแหน่ง จะทำงานร่วมกับท่านในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด ทุกขั้นตอนการทำงานคือความเชี่ยวชาญ และความแน่นอนตามหลักวิชาการ ผสานประสบการณ์ที่ไม่อาจค้นหา จากตำราเล่มใดๆ การทำงานร่วมกับนับพันครอบครัว ทำให้รอแยลเฮ้าส์สามารถเข้าใจ และเข้าถึงความต้องการ ทุกรูปแบบ Sharing - ท่านแชร์ความรู้สึก รอแยลเฮ้าส์แชร์ประสบการณ์ จากประสบการณ์รับสร้างบ้านมากกว่า 20 ปี เราสร้างบ้านในฝันให้เป็นความจริงมาแล้วกว่า 3,000 หลัง สิ่งนี้คือจุดเด่นที่ทำให้รอแยลเฮ้าส์สามารถเข้าถึงและเข้าใจทุกความต้องการของท่าน รอแยลเฮ้าส์เข้าใจในความต่าง และเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละครอบครัว การทำงานของเราสามารถปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของท่านอย่างเหมาะสม Satisfaction - ความลงตัวของความพึงพอใจ ความมั่นคงของรอแยลเฮ้าส์ในวันนี้ ล้วนเกิดจากความไว้วางใจที่แต่ละครอบครัวมอบแก่เรา ผลงาน ชื่อเสียง และความเติบโตของบริษัทตลอด 20 กว่าปี ความทุ่มเท ความเป็นมืออาชีพ และมาตรฐานการให้บริการของเรา ทำให้รอแยลเฮ้าส์สามารถยืนหยัดในธุรกิจนี้ ได้อย่างภาคภูมิใจ ชื่อเสียงที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ล้วนเกิดจากความพึงพอใจที่แต่ละครอบครัวได้รับ จากการร่วมงานกับรอแยลเฮ้าส์และส่งต่อไปยังคนใกล้ชิด ซึ่งรอแยลเฮ้าส์รู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณที่ท่าน ไว้วางใจเสมอมา รอแยลเฮ้าส์จะมุ่งมั่นพัฒนาความสามารถของบุคลากร เทคโนโลยี และมาตรฐานการก่อสร้าง การให้บริการที่ดียิ่งขึ้น เพื่อทำให้ “บ้าน” ของท่าน คือความสุขของครอบครัวอย่างแท้จริง